Tudi kultura podjetja vliva na oblikovanje logotipa